Kirjallisuusterapia

Sanattu tarjoaa kirjallisuusterapeuttisia palveluja niin yksilöille kuin ryhmille ja kustomoi tarvettasi vastaavia työpajoja, kursseja, luentoja ja työnohjausta.

Kirjallisuusterapia soveltuu jokaiselle omaa ääntään, sanojaan ja tarinaansa etsivälle. Lähtökohtana kirjallisuusterapiassa on, että lukeva ja kirjoittava ihminen nostaa esille erilaisia elämää ja identiteettiä jäsentäviä teemoja, joiden sanallistaminen tekee niiden kohtaamisesta ja käsittelystä helpompaa. Kirjallisuusterapia voi tarjota tukea vakavistakin psyykkisistä sairauksista kärsiville, mutta yhtälailla se soveltuu psyyken peruskunnon ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.

Sanattu toteuttaa yksilö- ja ryhmäistuntoja joko teemakorosteiseen työskentelyyn tai yleiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Sinulle, joka kaipaat välineitä oman ammatti-identiteetin ja työelämän haltuun ottamiseen, tarjolla on työnohjausta kirjallisuusterapian keinoin.

RYHMÄISTUNNOISSA kehitetään itsetuntemusta sekä -ilmaisua kirjoittamisen ja keskustelun keinoin. Kirjoitusharjoitukset vaihtelevat hiljaisesta yksilötyöskentelystä ryhmän kesken toteutettaviin toiminnallisiin tehtäviin. Ryhmiä voidaan räätälöidä joko jonkin erityisen elämäntilanteen tai sairauden käsittelyyn tai yleisemmin henkisten varojen voimistamiseen.

Yksilöistunnoissa asiakas ja kirjallisuusterapiaohjaaja kohtaavat kahden turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kirjoittamisen ja luettujen tekstien avulla voidaan tunnistaa ja käsitellä omia tunteita ja tarkastella elämää uusista näkökulmista. Yksilöistunnoissa voidaan keskittyä jonkin tietyn kriisivaiheen käsittelyyn tai yleisen henkisen kunnon kohottamiseen.

Terapeuttisessa kirjoittamisessa luova kirjoittaminen on puhtaasti itseilmaisun väline, eikä esteettistä lopputulosta arvoteta. Näin ollen aiempaa kokemusta kirjoittamisesta tai kirjallisuusterapiasta ei tarvita, vaan avoin mieli riittää.

 • Kirjallisuusterapeuttiset palvelut

  • Läsnäoleva kirjoittaminen

   Tietoista läsnäoloa ja luovaa kirjoittamista yhdistävä metodi

  • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen

   Elämäkerta, sukukronikka, muistot

  • Voimavara- ja kasvuryhmät

   Motivaatio, itsetuntemus, itseilmaisu, henkinen kasvu

  • Teemakorosteiset ryhmät

   Esim. trauma, suru, sairaus, sukupuoli, perhe, lapset, nuoret, vanhuus

  • Vertaistukiryhmät

   Esim. elämäntilanteeseen tai diagnoosiin perustuva vertaistuki

  • Omaisten ryhmät

   Vertaistukiryhmä tietyssä tilanteessa olevan tai diagnoosista kärsivän omaisille

  • Yksilöistunnot

   Tietyn diagnoosin tai elämäntilanteen läpikäynti, henkisten voimavarojen kerryttäminen

  • Työnohjaus

   Motivaatiota työnhakuun ja -tekoon, suunnan etsimisen ja vaihtamisen tukeminen