Kustannustoimitus

Sanattu tarjoaa toimituspalveluita ja kirjoitusohjausta niin yksityisille kirjoittajille, yhdistyksille kuin yrityksille ja tukee sinua tekstintoimituksen jokaisessa vaiheessa.

Sanattu tarjoaa tekstin työstämiseen ja toimittamiseen liittyviä palveluita koskien kaikentyyppisten kirjoitusten tuottamista, kehittelyä ja viimeistelyä – haluat sitten hioa tekstiäsi, kehittyä kirjoittajana tai viimeistellä käsikirjoituksesi kustannuskynnykselle. Sanatun kattava kokemus sekä kauno- ja tietokirjallisuuden että journalististen tekstien opettamisesta, tuottamisesta ja editoinnista takaa sen, että tekstisi päätyy selkeään ja vaikuttavaan muotoon.

Arviointipalvelut tukevat kirjoittajia ja kirjailijoita, jotka kaipaavat ammattilaisen arviota tekstikokonaisuudestaan. Sanattu antaa käsikirjoituksesta kokonaisvaltaisen arvion, joka auttaa hahmottamaan niin suuria kokonaisuuksia kuin teknisiä yksityiskohtia. Arviointipalvelun myötä ymmärrät paremmin vahvuutesi ja heikkoutesi kirjoittajana ja saat perustellut muutos- ja korjausehdotukset, joiden avulla tekstisi hioutuu valmiiksi.

Toimituspalvelut tarjoavat apua käsikirjoituksesi etenemisessä ja loppuunsaattamisessa, on kyseessä teknisten keinojen tai ilmaisullisten seikkojen hiominen. Viimeistelyä vailla oleva tekstikokonaisuus voi olla esimerkiksi kaunokirjallinen käsikirjoitus (sekä proosa että lyriikka), opinnäytetyö, tieto- tai väitöskirja, omakustanne, mainosteksti, tiedote, raportti taikka nettijulkaisu. Kielenhuollon ja editoinnin myötä tekstisi viimeistellään valmiiksi ja uskottavaksi kokonaisuudeksi.

Kirjoittajavalmennus tarjoaa apua kirjoittajille ja kirjailijoille kaikissa kirjoitusprosessin vaiheissa, on sinulla sitten vasta idea, mistä haluat lähteä kirjoittamaan tai jo valmis, viimeistelemätön käsikirjoitus. Sanattu tarjoaa ammattitaitoista ja luotettavaa tukea, käy kirjoitustasi kanssasi läpi ja työntää sinua tarvittaessa lempeästi pois kirjoitusblogista, jotta voit löytää oman kirjoittajaidentiteettisi ja edetä sujuvasti ideasta sen toteutukseen ja viimeistelyyn.

 • Toimituspalvelut

  • Kustannustoimitus

   Kustantamoille, yrityksille ja yksityishenkilöille

  • Tekstien ja käsikirjoitusten arviointi

   Kokonaisvaltainen arvio, tekniset ja sisällölliset seikat

  • Kielenhuolto ja oikoluku

   Kielentarkistus, rakenne ja tekniset seikat

  • Editointi

   Kokonaisvaltainen sisällöllinen ja tekninen editointi, korjaus- ja paranteluehdotukset

  • Kirjoittajavalmennus ja -sparraus

   Henkilökohtaiset tapaamiset, motivointi, kirjoitusharjoitukset

  • Omakustanteet

   Omakustanteiden oikoluku, editointi ja toimitus