Sanataide

Sanattu tarjoaa tarpeeseesi räätälöityjä sanataiteen ja luovan kirjoittamisen palveluja, kuten työpajoja, kursseja tai luentoja alaan ja aiheeseen katsomatta.

Sanataide on taiteenmuoto sekä taidekasvatuksen ala, jolla pyritään kehittämään yksilön kielellistä ja kirjallista ilmaisua sekä itsetuntemusta. Sanataide kasvattaa ajattelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä syventää luovuutta, tunneälyä, eläytymiskykyä ja itseymmärrystä. Sen avulla voidaan myös kehittää esteettistä kasvua, kirjallisuuden- ja kulttuurintuntemusta, sanavarastoa sekä kielentajua.

Sanattu räätälöi toiveitasi vastaavia sanataiteellisia työpajoja, kursseja ja luentoja mistä tahansa aiheesta ja teemasta kaikenlaisille osallistujille sekä yleisöille vauvoista vanhuksiin. Sanataiteellinen toiminta rohkaisee sinua löytämään oman äänesi, jonka myötä voit ymmärtää itseäsi ja muita entistä paremmin.

Luova kirjoittaminen tarjoaa kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille väylän vapaaseen itseilmaisuun sekä itsereflektioon. Luovan kirjoittamisen puitteissa voidaan toteuttaa myös tavoitteellista ja päämäärätietoista kirjoittamista, sillä jokaisen pätevän kirjoittajan on tärkeää tuntea oma tyylinsä ja hallita kirjoittamisen perusmetodeja.

Sanattu ideoi ja toteuttaa matalan kynnyksen alkeis- ja peruskursseja sinulle, joka haluat astua luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden maailmaan tai pitää yllä kirjoittamisharrastusta. Sinulle, joka tahdot tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti työskennellä tekstiesi parissa päämääränä niiden julkaisu, tarjolla on täsmä- ja jatkokoulutuksia.

 • Sanataiteen palvelut

  • Opetus- ja koulutuspalvelut

   Kirjoittaminen ja kirjallisuus

  • Kurssit

   Alkeis-, perus-, jatko- ja täsmäkurssit

  • Työpajat

   Perinteiset sanataidetyöpajat ja erityisteemat

  • Luennot

   Sanataiteen ja luovan kirjoittamisen metodit ja opetus, motivaatio

  • Erityisryhmät

   Sanataidetta ja luovaa kirjoittamista ns. marginaalisille kohderyhmille

  • Ikäsidonnaiset palvelut

   Lapset, nuoret, keski-ikä, ikäihmiset

  • Sadutus

   Satutuokioita, tarinankerrontaa ja -lausuntaa lapsille

  • Sanataideteemajuhlat

   Syntymäpäivä-, tai muut teemajuhlat